miercuri, 31 ianuarie 2018

"Universul Prieteniei" - O poveste adevărată!
Rodica Rodean

Era o zi de Cireşar 2007, în care câţiva membrii a unei reţele de socializare de pe internet, au  decis să se întâlnească în minunata Grădină Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi, dar din cei aproximativ 50 de persoane care au confirmat prezenţa, au venit la întâlnire doar 5; dezamăgire... dar nu renunţare.

Au urmat: înfiinţarea clubului virtual „Ieşenii”, câteva întâlniri cu persoane dornice de socializare, editarea şi lansarea unei colecţii de volume colective – „Ciclul anotimpurilor” („Primăvara” şi „Toamna” apărute în 2007), toate aceste activităţi urmărind părăsirea spaţiului virtual şi  facilitarea dezvoltării relaţiilor interumane.

La un moment dat a apărut necesitatea desfăşurării acestor activităţi într-un cadru legal şi, astfel, în data de 23 octombrie 2008, se semnează certificatul de naştere al  Asociaţiei „Universul Prieteniei” Iaşi, având ca membrii fondatori pe Rodica Rodean - Iaşi, Atena Mariana Zară - Bacău şi Rodica Popovici Diaconu - Timişoara (actualmente în Suedia).

Principalul obiectiv al asociaţiei este reprezentarea, integrarea şi recuperarea socială a persoanelor atinse de sindromul singurătăţii prin promovarea şi susţinerea unor programe de socializare şi mobilizare civică, sensibilizarea opiniei publice în general şi a factorilor de decizie în special. Activităţile culturale şi în principal cartea,  devin astfel un remarcabil “antidot” împotriva singurătăţii, urmărind deschiderea unui cerc participativ în care valorile culturale locale şi naţionale sunt aduse în atenţia publicului, indiferent de vârstă sau pregătire, urmărind creşterea accesului la actul cultural, sprijinirea tinerelor talente, promovarea cooperării culturale, creşterea gradului de consum al culturii scrise,  promovarea valorilor şi tradiţiilor culturale.

În cei 10 ani de activitate, sub egida asociaţiei s-au editat şi lansat peste 170 volume de poezie sau proză (47 volume cuprinse în cinci colecţii), unele dintre ele cuprinzând grafică sau fotografie artistică, volume în care au “debutat” peste 80 de autori cu vârste cuprinse între 10 şi 72 ani;  au fost organizate 9 tabere de creaţie cu scriitori, artişti plastici, muzicieni în diferite regiuni ale ţării (Muncel, Mahmudia, Câmpulung Moldovenesc, Avrig, Piatra Neamţ, Galaţi, Botoşani, Brăila, Buşteni);  expoziţii de artă plastică;  participări la târguri de carte; omagierea unor personalităţi; colocvii pe teme literare şi  etnografice etc.

Activităţile s-au desfăşurat în mai multe oraşe din ţară (Iaşi, Bucureşti, Constanţa, Bacău, Suceava, Cluj, Timişoara  etc), dar şi peste hotare (Cernăuţi - Ucraina, Chişinău - Rep.Moldova, Torino, Ivrea şi Milano - Italia), de unde ne-am întors acasă cu mai multe diplome şi distincţii.

O importanţă deosebită o acordăm tinerilor şi în acest sens am iniţiat proiectele “Copiii în lumea artelor” şi  “Universul cuvintelor”, primul constând în prezentarea în faţa publicului a unor copii talentaţi care scriu poezie sau proză, cântă (solişti vocali sau instrumentişti) sau dansează, al doilea, de o mai mare anvergură,  s-a desfăşurat pe o perioadă de doi ani şcolari (2013/2014, 2014/2015) şi  s-a materializat în apariţia a două volume, rezultat a două concursuri literare organizate la nivel naţional. Proiectul concursului de literatură continuă şi în anul şcolar 2017-2018, dar la nivel internaţional, având ca parteneri şcolile gimnaziale.

Un alt proiect în derulare,  la care suntem parteneri alături de Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi,  “ENESCIANA”, iniţiat de Asociaţia Prietenii Operei “Ion Goia”, intenţioneză, prin evenimentele pe care le organizează, să păstreze în conştiinţa noastră creaţia marelui compozitor român, George Enescu.

Ne-au onorat cu prezenţa, la unele din cele peste 200 de manifestări culturale desfăşurate în cei zece ani,  academicienii dr. Valeriu Cotea, dr. Nicolae Dabija, dr. Mihai Cimpoi, dr. Radu Miron, Vasile Tărâţeanu,  eminescologii dr. Lucia Olaru Nenati, dr. Nicolae Georgescu, Theodor Codreanu, muzicologii  dr. George Vintilă, dr. Adriana Severin, dr. Viorel Munteanu, dr. Mihail Cozmei, actorii Dionisie Vitcu, Draga Olteanu-Matei, solistul Alexandru Jula,  maestru de balet  Tiberiu Almosnino, criticul de artă Valentin Ciucă, scriitorii Ioan Holban, Mircea Radu Iacoban, Cassian Maria Spiridon, Horia Zileru, Daniel Corbu, Emilian Marcu şi multe alte personalităţi culturale.

Nu lipsite de importaţă şi farmec sunt activităţile recreative organizate de asociaţie: Revelion, Ziua de 8 Martie, zilele de naştere a membrilor, excursiile, participarea la evenimente culturale etc.

Evenimentele noastre se desfăşoară cu voluntari, care au convingerea că prin actul cultural  se ating şi obiective din domeniul educaţiei civice, prin creşterea şi dezvoltarea unui spirit de înţelegere între oameni, intensificarea  relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de cultură sau din domeniul social prin implicarea în proiect a unor persoane defavorizate (persoanele în vârstă, singure).

Mulţumim  tuturor partenerilor (Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Artiştilor Plastici, Muzeului Literaturii Române, Complexului Muzeal “Moldova”, Bibliotecii “Gheorghe Asachi” Iaşi, Centrul Cultural Multifuncţional pentru Vârsta a Treia Iaşi, Teatrul “LUX ART” Iaşi  etc) şi personalităţilor care prin colaborarea şi prietenia dumnealor, au făcut posibilă recunoaşterea asociaţiei la nivel local şi nu numai, ca fiind cu adevărat interesată de promovarea frumosului în toate formele de manifestare.

Proiectele de viitor sunt: “JUBILEUL PRIETENIEI” – un proiect de anvergură la împlinirea a 10 ani de activitate, care se va derula pe 3 direcţii: 5 conferinţe care vor avea ca subiect de dezbatere Centenarul Marii Uniri; Concursul Internaţional de de Creaţie Literară “Universul Cuvintelor”, pentru şcolile gimnaziale,  ediţia a III-a; Tabăra de Creaţie şi Re-Creaţie, ediţia a X-a, care va avea loc la Iaşi, în perioada 9-13 iulie 2018. 

Vă aşteptăm să ne fiţi alături şi în acest an jubiliar în marele Univers al Prieteniei.
(Sursa: Rodica Rodean, preşedinta ASOCIAŢIEI UNIVERSUL PRIETENIEI)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu